Uvjeti poslovanja

AGENCIJA ZA NEKRETNINE, VILMAR NEKRETNINE d.o.o. ( dalje u tekstu: Vilmar) je ovlašteno trgovačko društvo koja ispunjava uvjete za obavljanje posredovanja u prometu nekretninama, te je upisano u Registar posrednika (registarski broj 47/2022) u prometu nekretnina pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. 
Vilmar je agencija specijalizirana za posredovanje u najmu, kuća i stanova, zakupu poslovnih prostora u Zagrebu, te kupoprodaji nekretnina.


Općim uvjetima poslovanja Vilmara uređuje se poslovni odnos s fizičkom ili pravnom osobom koja Vilmaru daje nalog ili sklapa ugovor o posredovanju. Opći uvjeti su sastavni dio ugovora o posredovanju, te sklapanjem Ugovora o posredovanju nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja posrednika.

Fizička ili pravna osoba koja Vilmaru daje nalog o posredovanju, sklapa s Vilmar nekretnine  ugovor o posredovanju:

- kada najmodavac/zakupodavac zatraži od Vilmara da ga dovede u vezu s najmoprimcem/zakupnikom koja bi s njim pregovarala o sklapanju ugovora o najmu/zakupu nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajućeg najmoprimca/zakupnika za njegovu nekretninu
- kada najmoprimac/zakupnik zatraži od Vilmara da ga dovede u vezu s najmodavcem/zakupodavcem nekretnine ili da posreduje u pronalaženju odgovarajuće nekretnine za najam/zakup obveze Vilmara su:

- izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini 
-prezentirati predmetne nekretnine

- voditi pregovore neophodne za postizanje dogovora za najam/zakup predmetne nekretnine u dobroj vjeri
- ishoditi izradu prijedloga ugovora o najmu/zakup
- prisustvovati primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja zapisnik o primopredaji

Posrednička naknada se plaća nakon potpisivanja ugovora o najmu/zakupu te ugovora kupoprodaji (u slučaju potpisivanja predugovora plaća se 1/2 posredničke naknade nakon potpisivanja predugovora , a preostalih 1/2 nakon potpisivanja glavnog kupoprodajnog ugovora).

IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca ili zakupodavca izražena je u postotku od jedne mjesečne najamnine/zakupnine


75 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 1 do 8 mjeseci

100 % za najam ili zakup trajanja od 9 do 48 mjeseci

150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 49 mjeseci i više

Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmoprimca/zakupoprimca nekretnine. 

UNAJMLJIVANJE I UZIMANJE U ZAKUP – provizija od najmoprimca ili zakupoprimca izražena je u postotku od jedne mjesečne najamnine/ zakupnine

75 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 1 do 8 mjeseci

100 % za najam ili zakup trajanja od 9 do 48 mjeseci

150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 49 mjeseci i više

Navedena naknada predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od najmodavca/zakupodavca nekretnine. 

PRODAJA
provizija za prodavatelja nekretnine za posredovanje uprodaji:


1 – 3 % od konačne kupoprodajne cijene; ali ne manje od 1.000,00 €; koji iznos predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od kupca nekretnine.

KUPNJA
provizija za kupca nekretnine za posredovanje ukupnji:


1 – 3 % od konačne kupoprodajne cijene; ali ne manje od 1.000,00 €; koji iznos predstavlja polovinu ukupne provizije, dok je druga polovina provizije isključivo naplativa od prodavatelja nekretnine.

ZAMJENA
Prilikom zamjene nekretnine provizija se naplaćuje od svake ugovorne strane u zamjeni, a postotak se računa od konačno dogovorene vrijednosti nekretnine, koju je strana stekla zamjenom u iznosu od 1 - 3 %  od konačne dogovorene vrijednosti nekretnine, za svaku ugovornu stranu.